Ministry of Defence

Μάθε περισσότερα

 1. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

(α) Οι ενδιαφερόμενοι, που θα προκύπτει από την αίτησή τους ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της παραγράφου 1 (α)-(ι), ανωτέρω, θα κληθούν για Αθλητική Δοκιμασία (παρ. 1 (ια)) ενώπιον Αθλητικής Επιτροπής που συγκροτείται από τον Υπουργό Άμυνας, για τη διαπίστωση της φυσικής τους κατάστασης.  Όσοι υποψήφιοι πετύχουν στην Αθλητική Δοκιμασία, θα εξετασθούν από Υγειονομική Επιτροπή που συγκροτείται από τον Υπουργό Άμυνας, για να διαπιστωθεί εάν κρίνονται κατάλληλοι με σωματική ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2), όπως αναφέρεται στην Παράγραφο 1 (ιβ), ανωτέρω.

 

(β) Διευκρινίζεται ότι πρόσκληση για εξέταση από την Αθλητική και Υγειονομική Επιτροπή θα λάβουν οι υποψήφιοι που στην αίτησή τους θα δηλώσουν ότι πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα.  Η εν λόγω πρόσκληση, ωστόσο, δεν συνιστά αποδοχή από πλευράς Υπουργείου Άμυνας ότι ο υποψήφιος πληροί όλα τα απαιτούμενα προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 (α)-(ι) ανωτέρω, η συνολική εξέταση και επιβεβαίωση των οποίων θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως αναφέρεται στην Παράγραφο 5(α) πιο κάτω.

 

(γ)  Αθλητική Δοκιμασία

Κατά την Αθλητική Δοκιμασία, οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν πρόσφατη (όχι πέραν των 2 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της Αθλητικής Δοκιμασίας) βεβαίωση από ιατρό (το Δελτίο Υγείας των αθλητών δεν θα γίνεται αποδεκτό), ότι δύνανται να συμμετάσχουν στο αγώνισμα της Αθλητικής Δοκιμασίας (παρ. 1 (ια)), μαζί με το δελτίο ταυτότητάς τους.  Σε περίπτωση που υποψήφιος/α προσέλθει στην Αθλητική Δοκιμασία χωρίς τα πιο πάνω, δεν θα του/της επιτραπεί η συμμετοχή και θα αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής.  Η Αθλητική Δοκιμασία περιλαμβάνει το αγώνισμα του δρόμου 1.000μ., ως αναφέρεται στην παρ. 1(ια) ανωτέρω, στην οποία εάν ο υποψήφιος θεωρηθεί αποτυχών αποκλείεται από όλα τα υπόλοιπα στάδια της διαδικασίας.

 

(δ) Υγειονομική Εξέταση

 

 1. Κατά την Υγειονομική Εξέταση, στην οποία συμμετέχουν μόνο όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν επιτύχει την Αθλητική Δοκιμασία, όλοι οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού.  Οι γυναίκες υποψήφιες θα πρέπει να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση από γυναικολόγο ότι δεν παρουσιάζουν οποιοδήποτε πρόβλημα γυναικολογικής φύσης. 
 1. Οι πιο πάνω εξετάσεις/βεβαιώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε Κυβερνητικά ή Ιδιωτικά Ιατρικά Ιδρύματα και πρέπει να είναι πρόσφατες (όχι πέραν των 2 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της Υγειονομικής Εξέτασης). 
 1. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α προσέλθει στην Υγειονομική Εξέταση χωρίς τα πιο πάνω ή κατά την Υγειονομική Εξέταση δεν κριθεί κατάλληλος με σωματική ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι1 ή Ι2) για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, θα αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής.

    

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Με βάση τη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 25.5.2017, η οποία λήφθηκε με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 6(4) των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2016, η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων είναι η ακόλουθη:

 

      (α)  Επιτροπή Αξιολόγησης

 

 1. Ο Υπουργός συστήνει τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα εξετάσει και αξιολογήσει τις αιτήσεις, τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, καθώς και τα αποτελέσματα της Αθλητικής Δοκιμασίας και της Υγειονομικής Εξέτασης, σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη για τις υπό αναφορά θέσεις και θα καταρτίσει Προκαταρκτικό Πίνακα.  Στον εν λόγω Πίνακα θα περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι που πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα που αναφέρονται στην Παράγραφο 1 ανωτέρω και κατατάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας για πρόσληψη με σύμβαση, ανάλογα με την μοριοδότηση που έχουν λάβει, με βάση το βαθμό του απολυτηρίου τους από αναγνωρισμένη Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης, λαμβάνοντάς από 10 έως 20 μονάδες [βλέπε Σημείωση (1) πιο κάτω], καθώς και την υπηρεσία τους στην Εθνική Φρουρά, η οποία μοριοδοτείται με 1,5 μονάδες.

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:      

            (1) Το απολυτήριο (με μέγιστο βαθμό είκοσι) λαμβάνει 10-20 μονάδες ανάλογα με το βαθμό στη βάση του δεκαδικού συστήματος (π.χ. για βαθμό 16 4/15 θα πιστώνονται 16.267 μονάδες).

       

          (2) Για τις περιπτώσεις των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ξενόγλωσσων σχολών Μέσης Εκπαίδευσης, οι οποίες δεν εκδίδουν απολυτήριο με βαθμό, για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογίας, καταμετρούνται οι επιτυχίες στις εξετάσεις ανωτέρου επιπέδου GCE A Level και AS Level και λαμβανομένου υπόψη ότι το AS Level έχει μισή βαρύτητα σε σχέση με το A Level και ότι Α=20, Β=18, C=15, D=12 και Ε=10.

 

 1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γεννήσεως και θα προηγείται ο νεώτερος.

 

 1. Ο Προκαταρκτικός Πίνακας που καταρτίζεται, με βάση τα πιο πάνω, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και παρέχεται σε κάθε πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά της σειράς κατάταξης στον Προκαταρτικό Πίνακα, εντός χρονικού διαστήματος οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας (συμπεριλαμβανόμενης).

 

       (β) Επιτροπή Ενστάσεων

           Ο Υπουργός συστήνει τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα εξετάσει τις υποβληθείσες ενστάσεις και θα                 καταρτίσει Τελικό Πίνακα, ο οποίος δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής                                          Δημοκρατίας,         στον οποίο θα περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι που κρίνεται ότι δύνανται να προσληφθούν με            σύμβαση, κατά σειρά προτεραιότητας.

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

(α) Το Υπουργείο, για πλήρωση των κενών ή κενούμενων θέσεων, θα καλεί ανάλογο αριθμό υποψηφίων με βάση την σειρά κατάταξης τους στο Τελικό Πίνακα για να υπογράψουν «Σύμβαση Απασχόλησης», αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη, εντός χρονικού διαστήματος που θα καθορίζεται.  Πριν ή κατά την υπογραφή της «Σύμβασης Απασχόλησης» οι επιλεγέντες θα κληθούν να προσκομίσουν τα πρωτότυπα ή πιστά αντίγραφα των πιστοποιητικών που επισύναψαν στην αίτησή τους, συμπεριλαμβανομένου του πρωτότυπου Πιστοποιητικού Λευκού Ποινικού Μητρώου, το οποίο πρέπει να είναι πρόσφατο (όχι πέραν των 2 μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης).  Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης οποιουδήποτε πρωτότυπου ή πιστού αντίγραφου πιστοποιητικού, η απόφαση για πρόσληψή τους θα θεωρείται άκυρη.

 

(β) Σε περίπτωση που επιλεγείς υποψήφιος δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση για υπογραφή της Σύμβασης Απασχόλησης, το Υπουργείο θα προχωρεί στην πρόσληψη του επόμενου, με βάση τη σειρά κατάταξης, στον Τελικό Πίνακα και θα διαγράφεται. 

 

(γ) Ο Τελικός Πίνακας έχει ισχύ για ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

 

 1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ / ΟΠΛΑ / ΣΩΜΑΤΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Η τοποθέτηση σε Κλάδους / Όπλα / Σώματα / Υπηρεσίες γίνεται σύμφωνα με διαδικασία και κριτήρια που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Για την τοποθέτηση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες ή και θέσεις θα λαμβάνονται υπόψη ως επιπρόσθετα προσόντα, σχετικά πτυχία και τίτλοι σπουδών ή και επαγγελματική πείρα που οι επιτυχόντες θα κληθούν να προσκομίσουν σε κατοπινό στάδιο.

 

Επισυνάπτονται:

 1. Προκήρυξη για την πρόσληψη Οπλιτών με σύμβαση στην Εθνική Φρουρά
 2. Σύμβαση απασχόλησης οπλιτών στην Εθνική Φρουρά
 3. Αίτηση για πρόσληψη συμβασιούχου οπλίτη (ΣΥΟΠ) στην Εθνική Φρουρά

Σύνδεση στο Σύστημα

Επικοινωνία

ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 1430

Στρατολογικό Γραφείο Λευκωσίας – Κερύνειας – Μόρφου

Διογένους 1, Κτίριο «Φιλελεύθερος»,
Block C, Έγκωμη, Τ.Κ. 2404, Λευκωσία
Τηλ.: 22417130, 22417136

Στρατολογικό Γραφείο Αμμοχώστου – Λάρνακας

Λεωφ. Αρτέμιδος, Περιοχή Αλυκής, Στρατόπεδο «Α. Σουρουκλή», Τ.Κ. 6021, Λάρνακα
Τηλ.: 24411300, 24411303

Στρατολογικό Γραφείο Λεμεσού

Αγίας Φυλάξεως και Αθ. Τσακάλωφ 168 - 1ος όροφος, Ενορία Καψάλου, Οίκημα TCI, Λεμεσός
Τηλ.: 25413366, 25413367

Στρατολογικό Γραφείο Πάφου

Νέα Κυβερνητικά Κτίρια Πάφου (Κτίριο Ά), Πάφος
Τηλ.: 25413949, 25413916

Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016

Developed By: Dynamic Works | Powered By: DWCMS